BIBLIOFILSKA IZDAJA

S črnilom in zlatom je v vseh pogledih vrhunska in razkošna knjiga o srednjeveškem knjižnem slikarstvu iz slovenskih zbirk.
Prvič celostna predstavitev knjižnega slikarstva v rokopisih in prvotiskih od 850 do 1550 V knjigi je izbor rokopisov, rokopisnih fragmentov, prvotiskov, listin, ki jih dopolnjuje nekaj grafičnih listov, detajlov iz tiskov in knjigoveških zanimivosti.
Veličasten obseg: 125 neposredno opisanih spomenikov, še 25 jih je vpletenih v besedilo.
Prvič upoštevan velik del bogastva iz slovenskih arhivov in zbirk. Približno ena tretjina izbranih del je prvič objavljena s sliko in besedo.
Živopisna zgodovina korenin knjižne kulture na Slovenskem v tem obdobju.
Gregor Veliki: Moralije o Jobu, z zlato tinto narisana iniciala; Ljubljana, Nadškofijski arhiv, Ms 10.
Renesančna iniciala z delfini; Ptuj, Zgodovinski arhiv, šk. I, ov. 6; italijansko knjižno slikarstvo, 1. pol. 16. stoletja.
Hrenova biblija; Ljubljana, Semeniška knjižnica, Ms B. I. 1; pariško delo, 2. polovica 13. stoletja.
UNIKATNA KNJIŽNA MOJSTROVINA (368 strani velikosti 31 x 40 cm) z izjemnim slikovnim gradivom:
  • ročna vezava v vrhunsko obdelano usnje,
  • zlata obreza,
  • sijajne fotografije rokopisov, fragmentov in prvotiskov: več kot 300 vrhunskih fotografij, izbranih izmed okoli 1000 posnetkov, Marjana Smerketa in drugih fotografov.
Avtorica besedila v knjigi je ddr. Nataša Golob, ugledna poznavalka srednjeveških rokopisov in knjižnega slikarstva, od 1998 do upokojitve redna profesorica na Oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, avtorica strokovnih monografij in odmevnih razstav, dobitnica Trubarjevega priznanja, od 1993 do 1998 je bila zunanja svetovalka v svetu direktorjev Mednarodnega centra za srednjeveško umetnost pri Metropolitanskem muzeju v New Yorku ...
Ob vsaki umetnini splete v knjigi zanimivo zgodbo, prestavi bralca v čas in prostor njenega nastanka in širi pripoved v evropsko okolje: v šole knjižnega slikarstva, do slovitih umetnikov, pa tudi naročnikov iz vrst cerkvene in posvetne gospode.
Antifonarij, sanktoralni del; Koper, Škofijski arhiv Koper, Kapiteljski arhiv, Ms 6, okoli 1445-1448.
POGLAVJA V KNJIGI
Predgovor h knjigi: dr. France M. Dolinar, doktor cerkvene zgodovine in vodja nadškofijskega arhiva v Ljubljani
  • Razgledi
  • Od zgodnjih pričevanj do 1200: rokopisi iz samostanskih knjižnic
  • Rokopisi med 1200 in 1450: za posvetno in cerkveno rabo
  • Knjižno slikarstvo med 1450 in 1530: skupnost rokopisov in knjig
  • Med 1380 in 1530: knjižno slikarstvo v italijanskih slogih
  • Od 1250 do 1500: iz francoskih in staronizozemskih ateljejev
Knjiga je namenjena vsem, ki se zavedate neprecenljive vrednosti rokopisne zapuščine. Vsem poznavalcem in ljubiteljem lepega, vsem, ki vas zanimajo slovenska zgodovina in kultura ter korenine povezanosti Slovencev z evropskim prostorom in kulturo.
Večina sijajnih fotografij v knjigi, izbranih izmed skupaj 1000 posnetkov za Nadškofijski arhiv Ljubljana, fotografski laboratorij Nadškofijskega arhiva Maribor, Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana, je delo Marjana Smerketa. Fotografije so prispevali še Jernej Hočevar, Nataša Golob, Tone Krampač.